Hotel

Per què QGAT és l’hotel ideal per celebrar el seu esdeveniment a Sant Cugat?

És un hotel modern, càlid i acollidor. Obrim les nostres portes a la tardor del 2005 ocupant les instal·lacions d’una antiga masia. Comptem amb 33 habitacions àmplies i lluminoses per a aquells esdeveniments de més d’un dia de durada o per a aquells assistents de fora de Sant Cugat.

Ens trobarà estratègicament situats en una prestigiosa àrea empresarial i d’oci de Sant Cugat del Vallès, al costat de clubs esportius i davant del Centre Comercial Sant Cugat. Estem a 30 km de l’aeroport

El Prat. Una ubicació envejable, a sol 14 km de Barcelona. Prop del centre urbà però a una distància suficient per gaudir de tota la tranquil·litat dels afores.

Contacta amb nosaltres si vols sol·licitar un pressupost, consultar la gastronomia per a esdeveniments especials o la disponibilitat de qualsevol dels espais del QGAT.

* Per a reserves de restaurant, contacta a través del 935 44 19 22

La navegació d’un usuari per la nostra Web es fa completament anònima. No recopilem informació o dades individua-les de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran incloses en un fitxer propietat de l’hotel Qgat i el grup Marcove i tractades per Qgat Coffe & Lunch SL. Dit fitxer es troba devedament inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de dades, i la seva finalitat és la de respondre a la consulta sol·licitada així com oferir-li informació sobre serveis i promocions de l’hotel Qgat o dels seus “partners” o col·laboradors.
La societat informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades no seran cedides a terceres companyies sense autorització, llevat que fos a realitzar-se algun tipus de sessió de dades personals, para el que, de forma prèvia, és sol·licitarà el consentiment exprés, informada e inequívoc per part dels titulars.
En relació amb les dades recavades en aquesta web, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, així com el revocament de la concessiu atorgada per al tractament de les seves dades. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant una sol·licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificació i fotocòpia del document nacional d’Identitat o passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o por e-mail a la següent direcció: news@qgat.net