The Qgat menu

 

APERITIVES

· Portion of Manchego cheese with homemade toast

· Portion of Iberian ham with coca bread with tomato

· Iberian ham croqueton

· QGAT Bravas

· Homemade chicken Bombas with quimchie mayonnaise (2 pcs.)

· Crispy artichokes at low temperature.

· Battered chicken fingers with chips

WE ENTER

· QGAT style cannelloni with truffle béchamel.

· Burrata with Barbastro tomato, olives and pesto.

· Autumn cream soup

· Sautéed seasonal vegetables and mushrooms
with low temperature egg

· Spinach salad with green apple,
Parmesan flakes and dried fruits and nuts

· Grilled vegetables with romesco sauce.

· Courgette carpaccio with semi-dried tomato,
walnuts, parmesan flakes and citrus vinaigrette.

· Courgette carpaccio with semi-dried tomato,
walnuts, parmesan flakes and citrus vinaigrette

· Carpaccio of veal with rocket
and slices of cured cheese

· Endive salad with pomegranate, pistachios,
roquefort and Dijon vinaigrette

WE CONTINUE

· Cod confit with tomato concassé and leek chips.

· Tuna tataki with ginger cream on wakame seaweed.

· Sea bass with olive puree and tomato concasse.

· Mellow Iberian pork with potato gratin and mushrooms in their sauce

· Duck confit with leek and baked apple quiche

· Fillet of veal with escalope of foie gras, mushrooms,
artichokes and demi-glace sauce

· Gourmet veal hamburger from Girona
with fries

· Vegetarian hamburger with boxed fries

· Chicken hamburger with boxed fries

RICE
(minimum 2 persons )

· Lola rice with sepia, seasonal vegetables and a touch of spice

· Sea rice

· Risotto with gorgonzola, walnuts and pears

WE FINISH

· Natural fruit cocktail

· Chocolate brownie with ice cream

· Cheesecake with red fruits

· Tarte Tatin with caramel sauce

· Chocolate coulant with ice cream

Contacta amb nosaltres si vols sol·licitar un pressupost, consultar la gastronomia per a esdeveniments especials o la disponibilitat de qualsevol dels espais del QGAT.

* Per a reserves de restaurant, contacta a través del 935 44 19 22

La navegació d’un usuari per la nostra Web es fa completament anònima. No recopilem informació o dades individua-les de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran incloses en un fitxer propietat de l’hotel Qgat i el grup Marcove i tractades per Qgat Coffe & Lunch SL. Dit fitxer es troba devedament inscrit al Registre General de l’Agencia Espanyola de Protecció de dades, i la seva finalitat és la de respondre a la consulta sol·licitada així com oferir-li informació sobre serveis i promocions de l’hotel Qgat o dels seus “partners” o col·laboradors.
La societat informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades no seran cedides a terceres companyies sense autorització, llevat que fos a realitzar-se algun tipus de sessió de dades personals, para el que, de forma prèvia, és sol·licitarà el consentiment exprés, informada e inequívoc per part dels titulars.
En relació amb les dades recavades en aquesta web, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, així com el revocament de la concessiu atorgada per al tractament de les seves dades. L’exercici d’aquests drets podrà ser exercit mitjançant una sol·licitud escrita i firmada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificació i fotocòpia del document nacional d’Identitat o passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o por e-mail a la següent direcció: news@qgat.net