Contacta amb nosaltres si vols sol·licitar un pressupost, consultar la gastronomia per a esdeveniments especials o la disponibilitat de qualsevol dels espais del QGAT.

* Per a reserves de restaurant click aqui: o també pots trucar-nos al (+34) 93 504 07 22
 

La navegació d’un usuari per la nostra Web es duu a terme de manera totalment anònima. No recopilem informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran inclosos en un fitxer propietat d’Hotel Qgat i Grup Marcove i tractats per Qgat Coffe & Lunch SL .  Aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la seva finalitat és la de respondre a la consulta sol·licitada així com oferir-li informació sobre serveis i promocions de l’Hotel Qgat o dels seus “partners” o col·laboradors.

La Societat informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres companyies sense la seva autorització, tret que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, pel que, de forma prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

En relació amb les dades recaptades en aquesta Web, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades. L’exercici de tals drets podrà ser exercitat mitjançant sol·licitud escrita i signada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a l’efecte de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o per e-mail en l’adreça següent: news@qgat.net