Benvingut a la pàgina Web de l’Hotel Qgat

 • El titular d’aquesta web és Qgat Coffe & Lunch, S.L., societat espanyola inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Prenc 39164, Foli 191, Fulla B-340117, Inscripció 1ª.

  Identitat: QGAT COFFE & LUNCH SL
  CIF: B64401078
  Dir. postal: Calle Vallespir 19 Planta 1 Modulo 1 Sant Cugat del Barris
  Telèfon: 936740507
  Correu electrònic: news@qgat.net

A continuació, li exposem els termes i condicions d’ús de la present pàgina Web que han de seguir els usuaris de la mateixa. La navegació a través d’aquesta Web li confereix la condició d’usuari de la mateixa, és per això que li aconsellem una atenta lectura d’aquest avís per procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a l’aquí prevista queda totalment prohibida.

1. Objecte

Qgat Coffe & Lunch SL. (d’ara endavant “la Societat”) és propietària de la pàgina Web de l’Hotel Qgat i Qgat Restaurant: https://www.qgatrestaurant.com/ i http://www.qgathotel.com/ La informació i continguts que es recullen a la nostra Web són propietat de la Societat o de les seves “partners” o col·laboradors. La obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, modificació o comunicació pública del contingut d’aquesta web per a ús comercial o diferent al propi personal de l’usuari, queda totalment prohibida.

L’accés a la Web és lliure salvo per a aquells apartats pels quals s’exigeixi un “password” o contrasenya d’accés, que serà atorgat per la Societat a aquelles persones que lliurement decideixi.

2. Normes d’us

Com a usuari de la Web, ha de realitzar a tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts o serveis que inclou, respectant a tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de la Societat i/o de les seves “partners” o col·laboradors.

Queda prohibit, i tot usuari o tercer es compromet, a no realitzar cap acció (inclusivament introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoqui dany o alteracions als continguts de la Web, així com a no intervenir o provocar alteracions en el correu electrònic, reservant-nos el dret a excloure-li de l’accés a la nostra Web en cas contrari.

Així mateix, queda prohibit l’ús de qualssevol recursos de tota índole o tipus pels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se, amb o sense lucre, dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part d’aquesta Web. En particular queda prohibida qualsevol alteració de la Web que pugui afectar al seu actual contingut.

3. Propietat intel·lectual

La nostra Web conté marques, patents, drets d’autor i altres drets de propietat industrial o intel·lectual que són propietat de la Societat o de tercers “partners” o col·laboradors. La visita d’un usuari a la nostra Web no li confereix cap dret o llicència sobre els referits drets de propietat industrial o intel·lectual, nostres o de tercers.

El disseny, imatges, fotografies, mapes, gràfics, “frames”, “bàners”, el programari i els seus diferents codis font o objecte, i altres elements integradors de la nostra Web són, tret que s’especifiqui el contrari, de titularitat de la Societat, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos. En conseqüència, l’usuari que accedeixi a la Web no pot en cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

Als dissenys o gràfics que apareguin a la nostra Web i que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores de la Societat o de tercers, els seran també d’aplicació les presents condicions i protecció, excepte consentiment exprés i escrit de tals empreses o entitats.

4. Responsabilitat

El nostre compromís és el d’oferir un funcionament de la Web amb la major professionalitat i qualitat, atenent a les reclamacions de l’usuari o client, garantint eficaçment el secret de les comunicacions i reparant avaries que es puguin produir en la infraestructura tecnològica, sent tot això necessari per al correcte manteniment i ús de la Web.
En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la nostra Web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d’accés de la mateixa.
Som responsables de les informacions, continguts, productes o serveis directament originats per nosaltres i inclosos en aquesta Web, comprometent-nos a oferir-los amb els màxims estàndards de qualitat i servei. No som responsables dels productes o serveis inclosos, prestats o oferts per tercers col·laboradors o entitats als quals s’accedeixi a través de “links” o “frames” continguts a la nostra Web. Tampoc ens fem responsables del contingut, publicitat, informació, comunicació, opinió o manifestació, de qualsevol tipus, que difonguin aquests tercers col·laboradors o entitats als quals pugui accedir-se a través d’aquesta Web.

5. Política de privacitat

L’Hotel Qgat està altament conscienciat de la necessitat de mantenir una adequada política de privadesa i seguretat de les dades de caràcter personal i identificatius dels usuaris dels seus serveis. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic. En conseqüència, a continuació, exposa el seu compromís amb la privadesa dels usuaris de la nostra pàgina Web.

5.1 Tractament de Dades Personals

La navegació d’un usuari per la nostra Web es duu a terme de manera totalment anònima. No recopilem informació o dades individuals de caràcter personal, excepte quan l’usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa. Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament seran inclosos en un fitxer propietat d’Hotel Qgat i Grup Marcove i tractats per Qgat Coffe & Lunch SL .  Aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i la seva finalitat és la de respondre a la consulta sol·licitada així com oferir-li informació sobre serveis i promocions de l’Hotel Qgat o dels seus “partners” o col·laboradors.

La Societat informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres companyies sense la seva autorització, tret que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, pel que, de forma prèvia, se sol·licitarà el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

5.2 Recollida automàtica d’altres informacions (“cookies”)

Quan vostè accedeix a la nostra pàgina Web, es recullen ocasionalment informacions de forma automàtica no referides a una determinada persona (p. ex. navegador d’Internet utilitzat i sistema operatiu; nom de domini de la pàgina Web de la qual vostè procedia; el nombre de visites, el temps mitjà de permanència, pàgines consultades, etc.). Qgat Coffe & Lunch SL. utilitza aquestes informacions per conèixer si la nostra pàgina Web és atractiva així com per millorar el seu contingut. Quan vostè visita la nostra pàgina Web, pot ocórrer que s’arxivin informacions en forma de “cookie” en el seu ordinador, per així ser reconegut automàticament en la seva propera visita. En cap cas s’utilitzaran les “cookies” per recollir informació de caràcter personal.

Per utilitzar aquesta Web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les “cookies”enviades pel lloc web, per tant, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de “cookies” i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5.3 Seguretat

El compromís de la Societat és el de complir amb l’obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtinguts i a tractar-los amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, s’adopten les mesures de seguretat adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, o tractament o accés no autoritzat.

La Societat informa que el lloc web pot utilitzar tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria (firewalls, procediments de control d’accés, etc.) amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari accepta que la Societat obtingui dades a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés

5.4 Enllaços a pàginas de tercers

El lloc web Hotel Qgat pot contenir enllaços cap a pàgines Web d’altres empreses a les quals no es fa extensiva aquesta Declaració sobre Protecció de Dades.
Qualsevol usuari que hagi reservat online el seu allotjament a l’hotel Qgat, pugues a qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida a C/ Vallespir 19 planta 1 modulo 1 08173 – Sant Cugat del Valls, o a la següent adreça de correu electrònic: news@qgat.net

5.5 Exercici de Drets

En relació amb les dades recaptades en aquesta Web, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades. L’exercici de tals drets podrà ser exercitat mitjançant sol·licitud escrita i signada, contenint nom i cognoms del sol·licitant, domicili a l’efecte de notificacions i fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport. La sol·licitud podrà realitzar-se a través de correu postal o per e-mail en l’adreça següent:

Qgat Coffe & Lunch
c/ Vallespir 19 planta 1 modulo 1
08173 – Sant Cugat del Valls (Barcelona)
T +34 93.674.05.07

news@qgat.net